Bài viết

onyx

Tổng quan về onyx

Tên khoa học: đá onyx Tên gọi khác: onic Thành phần hóa học SiO2 Lớp Oxyt Nhóm Chalcedon  Tinh hệ Thoi điện Độ cứng 6,5-7,0 Tỷ trọng 2,7 Cát khai Không có Vết…
canxedon, chalcedony

Tổng quan về canxedon (chalcedony)

Tên khoa học: canxedon (chalcedony) Thành phần SiO2 Hệ tinh thể Ba phương Độ trong suốt Đục xỉn Dạng quen Dạng khối Độ cứng Mohs 6,5-7 Tỷ trọng 2,58-2,64 Cát khai Không Vết…