Bài viết

oligoclas

Tổng quan về oligoclas (oligoclase)

Tên khoa học: đá oligoclas (oligoclase) Tên gọi khác: đá mặt trời, sunstone Thành phần hóa học (Na,Ca)Al1-2Si3-2O8 Lớp Silicat Nhóm Feldspar  Tinh hệ Tam tà Độ cứng 6-6,5 Tỷ…