Bài viết

Hình tượng ngựa phong thủy phi tượng trưng cho thành công

Cách bài trí ngựa phong thủy trong phòng khách

Ngựa không uy mãnh như sư tử và rồng, cũng không biết trốn tránh nguy hiểm như rùa, nhưng nó lại có tác dụng hóa sát, sinh vượng nhất định. Do đó, có thể đặt ngựa phong thủy ở vượng vị…
Ngựa phong thủy chế tác từ đá mã não kết hợp hang thạch anh tím

Ngựa phong thủy giúp khai vận và điều tiết mối quan hệ gia đình

Người xưa cho rằng ngựa là con vật hào phóng. Hình tượng ngựa phong thủy giúp chấn hưng tinh thần, lưu chuyển tài vận, đặc biệt hình tượng ngựa phi tượng trưng cho sự nghiệp thuận lợi,…

Mã đạp phi yến- ngựa phi nước đại, thêm tài thêm phúc

"Phi mã đạp yến" hay "mã đạp phi yến" có nhiều kích cỡ khác nhau, tiêu biểu nhất là loại có đường kính khoảng 28mm, thường được chế tác bằng đồng, là vật phong thủy tinh xảo. Tương truyền,người…