Bài viết

đá morganit

Tổng quan về morganit (morganite)

Tên khoa học: đá morganit (morganite) Tên gọi khác: đá beryl hồng Thành phần hóa học Be3Al2(Si O3)6 Lớp Silicat Nhóm Beryl  Tinh hệ Lập phương Độ cứng 7,5-8,0 Tỷ trọng 2,6-2,9 Cát…