Bài viết

malachit lồng công

Tổng quan về đá lông công malachit (malachite)

Tên khoa học: đá malachit (malachite) Tên gọi khác: đá lông công Thành phần Cu2(OH)2CO3 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Không thấu quang Dạng quen Dạng khối đặc sịt…