Bài viết

lazulite

Tổng quan về lazulit (lazulite)

Tên khoa học: đá lazulit (lazulite) Thành phần (Mg,Fe2+)Al2(PO4)2(OH)2 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến không thấu quang Dạng quen Tinh thể dạng giả tháp đôi,…