Bài viết

Các tuổi hợp với Kỷ Mùi sinh năm 1979

Sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi hợp tuổi nào? chọn vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thảo Dã Chi Dương, tức Dê Đồng Cỏ. Mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa - nghĩa là lửa trên trời. Tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi…
Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hợp màu gì

Tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979 hợp màu gì? Update năm 2019

Nam giới và nữ giới tuổi Kỷ Mùi sinh năm 1979, tính từ ngày 28/1/1979 đến ngày 15/2/1980, mệnh Hỏa – Thiên Thượng Hỏa – lửa trên trời. Theo phong thủy, người tuổi Kỷ Mùi hợp những màu sắc…
sinh năm 1979 mệnh gì

Sinh năm 1979 mệnh gì?

Trong các khái niệm cơ bản làm nền tảng để thực hành phong thủy nhằm cải thiện vận mệnh của con người, thì "mệnh" là khái niệm quan trọng nhất. Biết "mệnh" để lựa chọn bạn đời, đối…
tuổi kỷ mùi

Cẩm nang phong thủy tuổi Kỷ Mùi 1979

Trong kỳ trước khi luận bàn về tuổi Mùi, Dê là đại biểu của tuổi Mùi, được xếp ở vị trí thứ 8 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ tính toán thời gian thì là khoảng từ 1 giờ trưa đến…