Bài viết

jet huyền thạch

Tổng quan về huyền thạch (jet-gagate)

Tên khoa học: đá huyền thạch (jet) Tên gọi khác: gagat (gagate) Thành phần lignit: một loại than chứa bitum có thể chế tác được Hệ tinh thể Độ trong suốt Đục đến không thấu…