Bài viết

ngọc bích

Tổng quan về ngọc bích (jasper)

Tên khoa học: ngọc bích (jasper) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học SiO2 Lớp Oxyt Nhóm Chalcedon  Tinh hệ Thoi điện Độ cứng 6,5-7,0 Tỷ trọng 2,6 Cát khai Không…