Bài viết

ngọc bích

Tổng quan về ngọc bích (jasper)

Tên khoa học: ngọc bích (jasper) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học SiO2 Lớp Oxyt Nhóm Chalcedon  Tinh hệ Thoi điện Độ cứng 6,5-7,0 Tỷ trọng 2,6 Cát khai Không…
jet huyền thạch

Tổng quan về huyền thạch (jet-gagate)

Tên khoa học: đá huyền thạch (jet) Tên gọi khác: gagat (gagate) Thành phần lignit: một loại than chứa bitum có thể chế tác được Hệ tinh thể Độ trong suốt Đục đến không thấu…

Tổng quan jadeit (jadeite)

Jadeit (jadeite) cùng với nephrit (nephrite) thuộc nhóm ngọc jade Tên khoa học: jadeit (jadeite) Thành phần NaAl(SiO3)2 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Đục đến không thấu quang Dạng…