Bài viết

Tổng quan về cordierit (cordierite)

Tên khoa học: cordierit (cordierite) Tên gọi khác: iolit (iolite) hoặc dicroit (dichroite) Thành phần Mg2Al3(AlSi5O18) Hệ tinh thể Trực thoi Độ trong suốt Trong suốt đến đục Dạng quen Dạng…
đá iolite

Đá iolite - la bàn của những tên hải tặc

Đá iolite Trong truyền thuyết, những tên hải tặc Viking cổ đại đã sử dụng những mảnh đá iolite được mài mỏng như một chiếc la bàn để giúp chúng tìm đường về phía mặt trời trong những…