Ngũ hành để chỉ Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Người xưa cho rằng, vạn vật trong vũ trụ đều do 5 loại nguyên tố cơ bản cấu thành. Sự phát triển, biến hóa, vận động của sự vật là kết quả của sự tác động tương hỗ của 5 nguyên tố cơ bản.

Thiên Hồng phạm – Thượng thư có viết: “Ngũ hành viết: Nhất viết Thủy, nhị viết Hỏa, tam viết Mộc, tứ viết Kim, ngũ viết Thổ. Thủy viết nhuần hạ, Hỏa viết viêm thượng, Mộc viết khúc trực, Kim viết tòng cách, Thổ ái giá sắt” Có thể thấy tính chất cơ bản của Ngũ hành đã được người xưa nắm bắt. 5 nguyên tố cơ bản có tính chất trừu tượng này hình thành những mối quan hệ cố định.

 

Bài viết

mệnh mộc hợp màu gì

Mệnh Mộc hợp màu gì và ý nghĩa màu sắc mệnh Mộc

Mệnh Mộc hợp màu gì là vấn đề cơ bản của khoa học phong thủy. Với những người đã có sự tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy, thì câu hỏi “mệnh Mộc hợp màu gì” không còn là vấn…
Lý giải ý nghĩa và đặc tính của mệnh Kim theo ngũ hành, qua đó trả lời câu hỏi mệnh Kim hợp màu gì, không hợp màu gì, ý nghĩa của màu hợp mệnh Kim

Mệnh Thủy hợp màu gì và ý nghĩa màu sắc mệnh Thủy

Mệnh Thủy hợp màu gì là vấn đề cơ bản của khoa học phong thủy. Với những người đã có sự tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy, thì câu hỏi “mệnh Thủy hợp màu gì” không còn là vấn…
Mệnh Kim hợp màu gì

Mệnh Kim hợp màu gì và ý nghĩa màu sắc mệnh Kim

Mệnh Kim hợp màu gì là vấn đề cơ bản của khoa học phong thủy. Với những người đã có sự tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy, thì câu hỏi “mệnh Kim hợp màu gì” không còn là vấn đề…
Mệnh Thổ hợp màu gì

Mệnh Thổ hợp màu gì và ý nghĩa màu sắc mệnh Thổ

Mệnh Thổ hợp màu gì là vấn đề cơ bản của khoa học phong thủy. Với những người đã có sự tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy, thì câu hỏi "mệnh Thổ hợp màu gì" không còn là vấn…
Mệnh Hỏa hợp màu gì

Mệnh Hỏa hợp màu gì và ý nghĩa màu sắc mệnh Hỏa

Mệnh Hỏa hợp màu gì là vấn đề cơ bản của khoa học phong thủy. Với những người đã có sự tìm hiểu và nghiên cứu về phong thủy, thì câu hỏi "mệnh Hỏa hợp màu gì" không còn là vấn đề…

Ý nghĩa mở rộng của Ngũ hành

Ngũ hành là 5 loại ký hiệu, đại diện có thể phân thành 5 loại trạng thái sự vật. Đặc tính của Ngũ hành tuy đến từ 5 loại vật chất tự nhiên Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy, nhưng thực tế…
ngũ hành

Đặc tính của ngũ hành

Ngũ hành không chỉ biểu thị 5 loại vật chất cơ bản mà còn là biểu tượng của phù hiệu và các trạng thái không giống nhau. Đặc tính của Kim: Kim chủ về đức nghĩa. Kim là "tòng cách", "tòng"…