Bài viết

hiệu ứng ánh sao

Một số hiện tượng quang học của đá quý

Sự hấp thụ chọn lọc ánh sáng là cơ chế chủ yếu tạo ra màu sắc của hầu hết các loại đá quý. Chỉ một số hạn chế đá quý có các sắc màu đặc biệt do các hiện tượng quang học sau…