Bài viết

johnny dang

Johhny Đặng - Từ thợ nghèo đến ông vua kim hoàn đất Mỹ

Trong tạp chí Người Giàu - Therichest.com của Mỹ có đăng thông tin về một triệu phú gốc Việt tên là Johnny Dang. Anh là một trong số ít người Việt Nam thành công trên đất Mỹ và được coi là…