Bài viết

galenit

Tổng quan về galenit (galenite)

Tên khoa học: đá galenit (galenite) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học PbS Lớp Sulphua Nhóm Gelenit Tinh hệ Lập phương Độ cứng 2,5-2,75 Tỷ trọng 7,58 Cát…