Bài viết

scarpolit

Scapolit : đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Tên khoa học: Đá Scapolit/ Scapolite Thuộc tính vật lý và hóa học: (Na,Ca,K4)[Al3(Al,Si)3Si6O24(Cl,F,OH,CO3,SO4)] Lớp:                       Silicat Nhóm:                 …