Bài viết

euclas

Tổng quan về euclas (euclase)

Tên khoa học: đá euclas (euclase). Thành phần BeAl(OH)[SiO4] Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt Dạng quen Dạng lăng trụ Độ cứng Mohs 7,5 Tỷ trọng 3,10 Cát…