Bài viết

elbait

Tổng quan về elbait (elbaite)

Tên khoa học: đá elbait (elbaite) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học Na(Al1,5Li1,5)Al6(BO3)Si6O18(OH)4 Lớp Silicat Nhóm Tourmaline Tinh hệ Tam tà Độ cứng 7 Tỷ trọng 2,90-3,10 Cát…