Bài viết

dolomit

Tổng quan về dolomit (dolomite)

Tên khoa học: đá dolomit (dolomite) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học CaMg(CO3)2 Lớp Carbonat Nhóm Dolomit Tinh hệ Thoi điện Độ cứng 3,5-4,0 Tỷ trọng 2,86 Cát…