Bài viết

đá dioptas

Tổng quan về dioptas (dioptase)

Tên khoa học: đá dioptas (dioptase) Thành phần CuSiO3.H2O Hệ tinh thể Ba phương Độ trong suốt Trong suốt, đục Dạng quen Các tinh thể lăng trụ ngắn Độ cứng Mohs 5 Tỷ…