Bài viết

diopsit

Tổng quan về diopsit (diopside)

Tên khoa học: đá diopsit (diopside) Thành phần CaMgSi2O6 Hệ tinh thể Một nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến đục Dạng quen Các tinh thể lăng trụ dạng tấm Độ cứng Mohs 5-6 Tỷ…