Bài viết

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Tý

Người tuổi Tý sinh vào các năm là 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 và 2008. Trong văn hóa dân gian và Phật giáo Việt Nam, Phật bản mệnh tuổi Tý là  Quán Âm Thiên Thủ. Theo khoa học…