Bài viết

Phá quân tinh là gì

Phá quân tinh là một trong cửu tinh của phong thủy, chỉ những ngọn núi có đỉnh tròn mà phần chân núi không ngay ngắn. Ngũ hành của Phá quân tinh thuộc Kim, nhưng dễ bị pha trộn tính chất của…

Vũ khúc tinh là gì

Vũ khúc tinh là một trong cửu tinh của phong thủy, chỉ những ngọn núi có đỉnh nhọn, phần eo núi có hình hơi vuông. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thể của loại núi này có ngũ hành thuộc Kim.…

Lộc tồn tinh là gì

Lộc tồn tinh cũng là một trong cửu tinh của phong thủy, chỉ các ngọn núi có thân vuông, đỉnh tròn, và phần chân núi chia làm nhiều nhánh. Theo các nhà phong thủy, Lộc tồn tinh có ngũ hành vừa…

Văn khúc tinh là gì

Văn khúc tinh là một trong cửu tinh của phong thủy, dùng để chỉ các ngọn núi có hình dáng kéo dài, đỉnh hình lượn sóng. Theo các nhà phong thủy, Văn khúc tinh có ngũ hành thuộc Thủy, vì Thủy…

Liêm trinh tinh là gì

Liêm trinh tinh cũng là một trong cửu tinh của phong thủy. Liêm trinh tinh là những đỉnh núi nhọn và cao sừng sững. Các nhà phong thủy cho rằng, Liêm trinh tinh có Ngũ hành thuộc Hỏa. Dương Quân Tùng…

Cự Môn tinh là gì

Cự môn tinh là mộ trong cửu tinh của phong thủy, đó là một cát tinh (sao tốt). Cự môn tinh có hình thể vuông, đỉnh bằng phẳng. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thể của nó tựa như kho chứa,…

Tham lang tinh là gì

Tham lang tinh là một trong cửu tinh của phong thủy. Hình thế của nó như cây măng đâm ra khỏi mặt đất. Bốn mặt đều tròn và nhọn, nhưng đỉnh lại bằng phẳng. Tham lang tinh có Ngũ hành thuộc…

Hữu bật tinh là gì

Hữu bật tinh là một trong cửu tinh của phong thủy. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thế của nó giống như trải chiếu, rải thảm trên mặt đất, không có loan đầu nhô cao, và cũng không có hình…

Tả phù tinh là gì

Tả phù tinh là một trong cửu tinh của phong thủy. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thế của nó như chiếc khăn đội đầu. Phần đỉnh gần giống với Vũ Khúc Tinh, Ngũ hành thuộc Kim, vị trí nằm…