Bài viết

Sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý hợp tuổi nào

Sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý hợp tuổi nào? đối tác, vợ chồng

Nam và nữ sinh năm 1972 tuổi Nhâm Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Sơn Thượng Chi Thử, tức Chuột Trên Núi. Mệnh Mộc - Tang Đố Mộc - nghĩa là gỗ cây dâu. Tuổi Nhâm Tý hợp với tuổi…
Sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu hợp tuổi nào

Sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu hợp tuổi nào? đối tác, vợ chồng

Nam và nữ sinh năm 1973 tuổi Quý Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Lan Ngoại Chi Ngưu, tức Trâu Ngoài Chuồng. Mệnh Mộc - Tang Đố Mộc - nghĩa là gỗ cây dâu. Tuổi Quý Sửu hợp với tuổi…
Sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần hợp tuổi nào

Sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần hợp tuổi nào? chọn đối tác, vợ chồng, bạn bè

Nam và nữ sinh năm 1974 tuổi Giáp Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Lập Định Chi Hổ, tức Hổ Tự Lập. Mệnh Thủy - Đại Khê Thủy - nghĩa là nước khe lớn. Tuổi Giáp Dần hợp với tuổi…
Sinh năm 1975 tuổi Ất Mão hợp tuổi nào

Sinh năm 1975 tuổi Ất Mão hợp tuổi nào? chọn đối tác, vợ chồng, bạn bè

Nam và nữ sinh năm 1975 tuổi Ất Mão, tức tuổi con mèp. Thường gọi là Đắc Đạo Chi Mão, tức Mèo Đắc Đạo. Mệnh Thủy - Đại Khê Thủy - nghĩa là nước khe lớn. Tuổi Ất Mão hợp với tuổi…
Sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn hợp tuổi nào

Sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn hợp tuổi nào? đối tác, vợ chồng, bạn bè

Nam và nữ sinh năm 1976 tuổi Bính Thìn, tức tuổi con rồng. Thường gọi là Thiên Thượng Chi Long, tức Rồng Trên Trời. Mệnh Thổ - Sa Trung Thổ - nghĩa là đất pha cát. Tuổi Bính Thìn hợp với…
Sinh năm 1977 tuổi Đinh Tỵ hợp tuổi nào

Sinh năm 1977 tuổi Đinh Tỵ hợp tuổi nào? vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1977 tuổi Đinh Tỵ, tức tuổi con rắn. Thường gọi là Đầm Nội Chi Xà, tức Rắn Trong Đầm. Mệnh Thổ - Sa Trung Thổ - nghĩa là đất pha cát. Tuổi Đinh Tỵ hợp với tuổi nào?…
Sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ hợp tuổi gì? chọn vợ chồng, đối tác

Sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ hợp tuổi nào? chọn vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1978 tuổi Mậu Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Cứu Nội Chi Mã, tức Ngựa Trong Chuồng. Mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa - nghĩa là lửa trên trời. Tuổi Mậu Ngọ hợp…
Các tuổi hợp với Kỷ Mùi sinh năm 1979

Sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi hợp tuổi nào? chọn vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1979 tuổi Kỷ Mùi, tức tuổi con dê. Thường gọi là Thảo Dã Chi Dương, tức Dê Đồng Cỏ. Mệnh Hỏa - Thiên Thượng Hỏa - nghĩa là lửa trên trời. Tuổi Kỷ Mùi hợp với tuổi…
Sinh năm 1980 tuổi Canh Thân hợp tuổi gì? vợ chồng, đối tác

Sinh năm 1980 tuổi Canh Thân hợp tuổi nào? vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1980 tuổi Canh Thân, tức tuổi con khỉ. Thường gọi là Thực Quả Chi Hầu, tức Khỉ Ăn Quả. Mệnh Mộc - Thạch Lựu Mộc - nghĩa là gỗ cây lựu. Tuổi Canh Thân hợp với tuổi…
Sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu hợp tuổi gì_ chọn vợ chồng, đối tác

Sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu hợp tuổi nào? chọn vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1981 tuổi Tân Dậu, tức tuổi con gà. Thường gọi là Long Tàng Chi Kê, tức Gà Trong Lồng. Mệnh Mộc - Thạch Lựu Mộc - nghĩa là gỗ cây lựu. Tuổi Tân Dậu hợp với tuổi nào?…
Sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất hợp tuổi nào? kết hôn, vợ chồng, đối tác

Sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất hợp tuổi nào? kết hôn, vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1982 tuổi Nhâm Tuất, tức tuổi con chó. Thường gọi là Cố Gia Chi Khuyển, tức Chó Về Nhà. Mệnh Thủy - Đại Hải Thủy - nghĩa là nước biển lớn. Tuổi Nhâm Tuất hợp với…
Sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi hợp tuổi nào_ kết hôn, vợ chồng, đối tác

Sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi hợp tuổi nào? kết hôn, vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1983 tuổi Quý Hợi, tức tuổi con heo. Thường gọi là Lâm Hạ Chi Trư, tức Heo Trong Rừng. Mệnh Thủy - Đại Hải Thủy - nghĩa là nước biển lớn. Tuổi Quý Hợi hợp với tuổi…
Sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý hợp tuổi nào

Sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý hợp tuổi nào? vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1984 tuổi Giáp Tý, tức tuổi con chuột. Thường gọi là Ốc Thượng Chi Thử, tức Chuột Nóc Nhà. Mệnh Kim - Hải Trung Kim - nghĩa là vàng trong biển. Tuổi Giáp Tý hợp với tuổi…
Sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu hợp tuổi nào

Sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu hợp tuổi nào? vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1985 tuổi Ất Sửu, tức tuổi con trâu. Thường gọi là Hải Nội Chi Ngưu, tức Trâu Trong Biển. Mệnh Kim - Hải Trung Kim - nghĩa là vàng trong biển. Tuổi Ất Sửu hợp với tuổi…
Sinh năm 1986 tuổi Bính Dần hợp tuổi nào

Sinh năm 1986 tuổi Bính Dần hợp tuổi nào? vợ chồng, đối tác

Nam và nữ sinh năm 1986 tuổi Bính Dần, tức tuổi con hổ. Thường gọi là Sơn Lâm Chi Hổ, tức Hổ Trong Rừng. Mệnh Hỏa - Lư Trung Hỏa - nghĩa là lửa trong lò. Tuổi Bính Dần hợp với tuổi nào?…