Bài viết

tuổi tuất

Bài trí phong thủy rước tài lộc cho tuổi Canh Tuất 1970

Trong phần luận bàn tuổi Tuất ở phần trước, Chó là đại biểu của tuổi Tuất, được xếp ở vị trí thứ 11 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ tối đến 9 giờ…
Phong thủy rước tài lộc cho người tuổi Tân Sửu 1961

Tân Sửu 1961: Phong thủy rước lộc vào nhà

Tuổi Tân Sửu sinh từ ngày 15/2/1961 đến 4/2/1962. Trâu là đại biểu của Tân Sửu, được xếp ở vị trí thứ 2 trong 12 địa chi. Xét về góc độ thời gian thì là  khoảng 1 giờ đến 3 giờ. Xét…