Bài viết

thủy tinh tự nhiên obsidia

Khái niệm cát khai trong đá quý

Cát khai là tính chất của tinh thể đá quý vỡ dọc theo các mặt phẳng xung yếu tương đối xác định trong tinh thể đá quý. Thông thường các mặt phẳng này nằm giữa các lớp nguyên tử hoặc…
thủy tinh tự nhiên obsidia
,

Cát khai là gì

Cát khai, trong khoáng vật học là khuynh hướng vật liệu kết tinh có thể vỡ ra theo một mặt phẳng cấu trúc tinh thể học nhất định. Các mặt phẳng yếu này là kết quả của những vị trí tinh…