Bài viết

tuổi tuất

Bài trí phong thủy rước tài lộc cho tuổi Canh Tuất 1970

Trong phần luận bàn tuổi Tuất ở phần trước, Chó là đại biểu của tuổi Tuất, được xếp ở vị trí thứ 11 trong 12 địa chi. Xét ở góc độ thời gian là khoảng từ 7 giờ tối đến 9 giờ…