Bài viết

Sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ hợp tuổi nào

Sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ, tức tuổi con ngựa. Thường gọi là Thất Lý Chi Mã, tức Ngựa Trong Nhà. Mệnh Thổ - Lộ Bàng Thổ - nghĩa là đất ven đường. Tuổi Canh Ngọ hợp với tuổi…
Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp màu gì

Tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hợp màu gì? Update năm 2019

Nam giới và nữ giới tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, tính từ ngày 27/01/1990 đến 14/2/1991, mệnh Thổ – Lộ Bàng Thổ, dịch nghĩa là đất ven đường. Theo phong thủy, người tuổi Canh Ngọ hợp những…
sinh năm 1990 mệnh gì

1990 mệnh gì? hóa giải vận hạn tuổi Canh Ngọ

Sinh năm 1990 mệnh gì? đây là một câu hỏi đơn giản nhưng rất quan trọng mà DaquyVietnam thường xuyên nhận được yêu cầu tư vấn từ các bạn. Trong bài viết này, chúng ta hãy từng bước tìm hiểu…
sinh năm 1990 mệnh gì

Cẩm nang phong thủy tuổi Canh Ngọ 1990

Trong kỳ trước khi luận bàn về tuổi Ngọ, ngựa là đại biểu của tuổi Ngọ, được xếp ở vị trí thứ 7 trong 12 địa chi. Tính  về thời gian là khoảng 11 giờ đến 1 giờ trưa. Về phương…