Bài viết

da brazilianit

Đá Brazilianit - viên đá của Brazin

Brazilianit Đá Brazilianit là khoáng vật tương đối mới trên thị trường đá quý và đá chữa bệnh. Nó được Alfredo Severino da Silva tìm thấy lần đầu tiên khi đang thu dọn rác trên một cánh đồng…