Bài viết

Bước vào biển trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Bước vào biển trí tuệ của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi

Văn Thù Sư Lợi là vị đệ nhất biện tài trí tuệ trong tất cả các vị Bồ Tát. Tu pháp Bản tôn Văn Thù có thể tăng cường trí tuệ, trí nhớ, được ngài gia trì phù độ, đạt thành tích trong…
Tượng Văn Thù Bồ Tát Tây Tạng đá Lapis Lazuli nạm vàng

Tượng Văn Thù Bồ Tát trong nghệ thuật Phật giáo Tây Tạng

Văn Thù Bồ Tát, tiếng Phạn gọi là Văn Thù Sư Lợi, ý là "diệu đức, diệu cát tường", do lúc đản sinh trong nhà xuất hiện ánh sáng cát tường nên có tên như vậy. Văn Thù Bồ Tát được coi…
bồ tát văn thù

Tượng Văn Thù Bồ Tát trong Phật giáo Hán truyền

Văn Thù Bồ Tát là phiên âm tiếng Phạn, gọi tắt của Bồ Tát "Văn Thù Sư Lợi", có ý nghĩa là diệu đức, cát tường, vì khi sinh ra xuất hiện rất nhiều điềm báo tốt lành, cho nên mới có tên…
bô tát văn thù

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Mão

Người tuổi Mão sinh vào các năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011. Theo tín ngưỡng dân gian, Bồ Tát Văn Thù chính là Phật bản mệnh tuổi Mão. Theo khoa học phong thủy, để hóa giải phần…
bồ tát văn thù

Tịnh thổ của Bồ Tát Văn Thù ở đâu?

Trong chương 12 Như Lai danh hiệu phẩm trong Hoa Nghiêm kinh mới có nói: "Đi qua 10 nước Phật vô trần số thế giới ở phương Đông, có thế giới sắc Kim, Phật hiệu là Bất Động Trí. Thế giới…

Bồ Tát Văn Thù được ghi chép như thế nào trong Phật giáo?

Bồ Tát Văn Thù, dịch âm Phạn là Văn Thù Thi Lợi, Mạn Thù Thất Lợi, gọi tắt là Văn Thù. Còn được gọi là Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử hoặc Văn Thù Sư Lợi Đồng Chân, Nhụ Đồng Bồ Tát…
mặt dây chuyền bồ tát văn thù

Ngài văn thù bồ tát có những hạnh nguyện gì?

Văn Thù Bồ Tát là một trong tám vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh tuổi Mão, nói cho đủ là Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát hay còn gọi là Mạn Thù Thi Lợi hoặc Mạn Thù Thất Lợi.   Bồ…
bồ tát văn thù

Bồ Tát Văn Thù, Phật bản mệnh của người tuổi Mão

Trong giới Bồ Tát của Phật giáo, Bồ Tát Văn Thù là Phật bản mệnh của người tuổi Mão, có địa vị hiển hách, uy danh lẫy lừng. Tên tiếng Phạn của ngài là Manjusri, dịch âm là Văn Thù…