Bài viết

Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Pháp tu giản tiện Bồ Tát Hư Không Tạng

Dưới đây DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn bài viết ngắn gọn về pháp tu giản tiện Bồ Tát Hư Không Tạng, thông thường được gọi là pháp Cầu văn trì Hư Không Tạng, gọi tắt là pháp…
Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Bồ Tát Hư Không Tạng có tâm đại từ bi, đại nguyện lực. Phàm người tu hành thành tâm cầu nguyện ngài có thể giải thoát được tất cả khổ nạn, thỏa mãn mọi sở nguyện, tiêu diệt tất…
bồ tát hư không tạng

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh vào các năm là 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010. Trong văn hóa dân gian và Phật giáo Việt Nam, Phật bản mệnh tuổi Dần là Bồ Tát Hư Không Tạng. Theo khoa học…
bồ tát hư không tạng

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Sửu

Người tuổi Sửu sinh vào các năm là 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Trong văn hóa dân gian và Phật giáo Việt Nam, vị Phật bản mệnh tuổi Sửu là Bồ Tát Hư Không Tạng. Theo…
bồ tát hư không tạng

Bồ Tát Hư Không Tạng có địa vị như thế nào?

Bồ Tát Hư Không Tạng (Akasagarbha) còn dịch là Hư Không Dựng Bồ Tát. Là một trong 8 vị Phật bản mệnh, ngài là Phật bản mệnh tuổi Sửu và Phật bản mệnh tuổi Dần. Tương truyền vị Bồ…
bồ tát hư không tạng

Bồ Tát Hư Không Tạng, Phật bản mệnh tuổi Sửu, Dần

Phật bản mệnh Bồ Tát Hư Không Tạng, tên tiếng Phạn là Akasagarbha, dịch âm là A Già Xả Bích Bà, còn được dịch là Hư Không Dựng, Hư Không Quang, là một trong bát đại Bồ Tát của Phật giáo.…