Bài viết

Bồ Tát Đại Thế Chí

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sinh vào các năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014. Theo Dân gian, Bắc Đẩu Đệ Nhất Tinh Quân và Đại Thế Chí Bồ Tát – một vị đại bồ tát của Phật Giáo, chính là vị…
Bồ Tát Đại Thế Chí

Bồ Tát Đại Thế Chí, Phật bản mệnh người tuổi Ngọ

Bồ Tát Đại Thế Chí là Phật bản mệnh của người tuổi Ngọ, tên tiếng Phạn là Mahastamaprapta, dịch ý là Đại Thế Chí hoặc Đại Tinh Tiến, gọi tắt là Bồ Tát Thế Chí. Bồ Tát Đại Thế…