Bài viết

da turquoise

Ngọc lam Biruza (turquoise) có tính chất và đặc điểm gì

Ngọc lam Biruza có tên gọi bắt nguồn từ Ba Tư là Firosa hoặc Feroza - có nghĩa là "chiến thắng", Đây được cho là viên đá của thần hạnh phúc . Tên tiếng anh là Turquoise (bắt nguồn từ tiếng…