Bài viết

Bất Động Minh Vương

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sinh vào các năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006. Theo tín ngưỡng dân gian, Bất Động Minh Vương chính là Phật bản mệnh tuổi Tuất. Theo khoa học phong thủy, để…
bất động minh vương

Cách chọn dây chuyền Phật bản mệnh tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005. Theo tín ngưỡng dân gian, Bất Động Minh Vương là vị Phật bản mệnh tuổi Dậu. Theo khoa học phong thủy, để hóa giải…
Bất Động Minh Vương

Bất Động Minh Vương, Phật bản mệnh của người tuổi Dậu, Tuất

Bất Động Minh Vương, tên tiếng Phạn là Acalnatha. "Bất Động" chỉ tâm từ bi, kiên cố, không thể xoay chuyển, "Minh" chỉ ánh sáng trí tuệ, "Vương" chỉ chế ngự tất thảy hiện tượng. Bất…