Bài viết

đá bào ngư

Đá bào ngư - Đặc tính, ý nghĩa và công dụng

Những đặc tính, ý nghĩa và công dụng của đá Bào Ngư Đá bào ngư ( tiếng anh là Abalone Shell ) còn có tên gọi khác là ốc cửu khổng, chúng sinh sống bằng cách bám vào đá ở các vùng nước…