Bài viết

aragonit

Tổng quan về aragonit (aragonite)

Tên khoa học: đá aragonit (aragonite) Tên gọi khác: không rõ Thành phần hóa học CaCO3 Lớp Carbonat Nhóm Aragonit Tinh hệ Trực thoi Độ cứng 3,5-4,0 Tỷ trọng 2,95 Cát…