Bài viết

aquamarine

Aquamarine - báu vật của thần Biển

Giới thiệu về Aquamarine. Tên gọi Aquamarine bắt nguồn từ tiếng Latin có nghĩa là nước biển. Người Latin cổ đại tin rằng Aquamarine là viên đá của thần biển, những ngư dân khi ra khơi đánh…