Bài viết

ametrine

Thạch anh Ametrine - Tử hoàng tinh thạch xứ Bolivia.

Giới thiệu về thạch anh Ametrine. Ametrine là viết tắt của hai từ Amethyst-Citrine. Trong bài viết trước, chúng ta đã biết qua về hai biến thể của thạch anh là thạch anh tím Amethyst và thạch anh…