Bài viết

đá amblygonit

Tổng quan về đá amblygonit

Đá amblygonit (amblygonite) Thành phần (Li1Na)AlPO4(F,OH) Hệ tinh thể Ba nghiêng Độ trong suốt Trong suốt đến đục Dạng quen Lăng trụ ngắn Độ cứng Mohs 5,5-6 Tỷ trọng 3,01-3,11 Cát…