Bài viết

amazonit

Tổng quan về amazonit (amazonite)

Tên khoa học: đá amazonit (amazonite) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học KAlSi3O8 Lớp Silicat Nhóm Felspat  Tinh hệ Tam tà Độ cứng 6-6,5 Tỷ trọng 2,24-2,57 Cát…