Bài viết

agalmatolit

Tổng quan về agalmatolit

Tên khoa học: đá agalmalotit (agalmatolite) Tên gọi khác: không có Thành phần hóa học Al2Si4O10(OH)2 Lớp Silicat Nhóm Kaolinit Tinh hệ Đơn tà Độ cứng 2,0-3,0 Tỷ trọng 2,8 Cát…