Bài viết

Sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão hợp tuổi nào

Sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão hợp tuổi nào?

Nam và nữ sinh năm 1999 tuổi Kỷ Mão, tức tuổi con mèo. Trong lịch Trung Hoa thường gọi là Sơn Lâm Chi Thổ, tức thỏ ở rừng, nhưng 12 con giáp của Việt Nam thay con thỏ bằng con mèo nên tuổi Kỷ…
Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 hợp màu gì

Tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999 hợp màu gì? Update năm 2019

Nam giới và nữ giới tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999, tính từ ngày 16/2/1999 đến ngày 4/2/2000, mệnh Thổ – Thành Đầu Thổ, dịch nghĩa là đất đầu thành. Theo phong thủy, người tuổi Kỷ Mão hợp những…
sinh năm 1999 mệnh gì

Sinh năm 1999 mệnh gì?

Khái niệm về "mệnh" là khái niệm cơ bản nhất trong phong thủy. Tuy nhiên, đây là khái niệm vô cùng quan trọng, là tiền đề cho mọi câu trả lời phong thủy. Từ biết "mệnh" của mình, chúng ta…