Tả phù tinh là một trong cửu tinh của phong thủy. Các nhà phong thủy cho rằng, hình thế của nó như chiếc khăn đội đầu. Phần đỉnh gần giống với Vũ Khúc Tinh, Ngũ hành thuộc Kim, vị trí nằm ở bên trái của Minh đường, cùng với Hữu bật tinh tạo thành then chắn ngăn giòng nước chảy đi khỏi huyệt, tạo điều kiện cho sinh khí trong huyệt tích tụ, ngưng kết.

Trong sách Hám long kinh, Dương Quân Tùng có viết: “Hình thể của Tả phù như chiếc khăn đội đầu, trước cao, sau thấp xuống, phía trước to, sau nhỏ, phần eo kéo dài, phần chân núi giống như hai chân đang bước song song”.

Tài trợ nội dung

Mời bạn xem thêm: phật a di đà, phật bản mệnh tuổi dậu, phật bản mệnh tuổi thân

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!