Dưới đây DaquyVietnam xin giới thiệu tới các bạn bài viết ngắn gọn về pháp tu giản tiện Bồ Tát Hư Không Tạng, thông thường được gọi là pháp Cầu văn trì Hư Không Tạng, gọi tắt là pháp Cầu văn trì. Đó là Mật pháp nhằm tăng cường trí nhớ, đạt được năng lực ghi nhớ lâu dài đối với sự việc mắt thấy tai nghe và sự việc cảm nhận thông qua tri giác.

Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

Tượng thờ Bồ Tát Hư Không Tạng

Pháp tu Bồ Tát Hư Không Tạng

1. Xây dựng Phật đàn

Xây dựng Phật đàn trong phòng sạch sẽ yên tĩnh, trên bàn cúng dường bài trí tượng Bồ Tát Hư Không Tạng, mặt hướng về hướng Tây hoặc hướng Bắc, dùng tấm vải sạch phủ lên tượng Phật, trước mặt đặt các loại cống phẩm như tịnh thủy…

Tài trợ nội dung

2. Tụng chú, uống tịnh thủy

Sáng sớm ngủ dậy, sau khi rửa tay lấy một cốc nước ấm đặt lên bàn, 2 tay chắp lễ, tụng niệm 3 lần “Nam mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát”, sau đó tụng niệm 7 lần “thần chú Bồ Tát Hư Không Tạng”, niệm xong uống hết cốc nước.

3. Lễ bái, cúng dường

Thành tâm lễ bái, hạ tấm vải phủ tượng Phật xuống, cúng dường Bồ Tát

4. Quán tưởng

Quán tưởng trong không trung thị hiện Bồ Tát Hư Không Tạng, ở ngực có nguyệt luân hoa sen, trên đó có chủng tử tự của ngài, phát ra ánh sáng màu vàng kim. Ánh sáng từ chủng tử tự chạy ra rồi lan xuống đỉnh đầu của bản thân. Quán tưởng như vậy một khoảng thời gian, nếu cảm thấy mệt mỏi thì tạm ngừng tu hành.

5. Hồi hướng

Công đức tu hành

Trì tụng thánh hiệu và chú ngữ của Bồ Tát Hư Không Tạng, ngoài việc tăng cường trí nhớ, còn có thể đạt được công đức như sau:

  1. Giải thoát tất cả khổ nạn, như tiêu trừ các loại bệnh tật khổ não, giải thoát vòng luân hồi.
  2. Thỏa mãn tất cả sở nguyện, như có thể cầu phú quý, tăng cường sự hiểu biết, giải thoát, trường thọ.
  3. Tiêu trừ tất cả trọng tội, như “10 nghiệp ác”, “5 tội đại nghịch” được nói đến trong Phật giáo.
  4. Không gặp tai nạn, như tránh được nạn nước lửa, đao kiếm, đầu độc.
  5. Khi lâm chung vãng sinh cõi tịnh độ, như người không phải giáo đồ Phật giáo không bị đọa vào cõi ác, còn giáo đồ Phật giáo được đầu thai lên tịnh độ.

Tham khảo: Thờ Bồ Tát Hư Không Tạng được tăng trưởng trí nhớ

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!