Phá quân tinh là một trong cửu tinh của phong thủy, chỉ những ngọn núi có đỉnh tròn mà phần chân núi không ngay ngắn. Ngũ hành của Phá quân tinh thuộc Kim, nhưng dễ bị pha trộn tính chất của Thủy, Hỏa. Nếu đỉnh núi nghiêng lệch, phá nát thì không tốt.

Dương Quân Tùng trong sách Hám long kinh có viết: “Đỉnh núi có hình Phá quân tinh có phần đầu cao, phần sau thấp, hai bên hông núi có hình dốc hãm khuyết”.

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!