Nhìn răng đoán sức khỏe, vận mệnh

Các quan tâm của tướng pháp cho rằng: răng thể hiện thể chất của con người. Răng thuộc “bất biến” và “đột biến” như vậy răng thể hiện mạnh yếu (khỏe ốm) thọ yểu và phú bần (sống lâu, chết non, giàu nghèo).

 • Răng bóng trắng chắc: Khỏe mạnh, thọ.
 • Răng như ngọc: Tướng phú quý.
 • Răng như đầu bắp ngô: Khỏe mạnh, đầy đủ gạo tiền.
 • Răng như hạt lựu trắng thì: Phú quý tự nhiên.
 • Răng nhọn: Sinh con quý.
 • Răng thưa thì: Của cải trôi hết.
 • Răng dưới 30 chiếc thì: Không thọ, đủ 30 cái thì đủ ăn. Trên 30 đến 32 cái thì phú quý. Được: từ 36 đến 38 thì rất quý. Tướng nổi danh hoặc là bậc khanh tướng học giỏi, đỗ đạt cao.
 • Răng lợi mà lộ ra ngoài: Tướng không giữ kín điều gì, tò tò kể hết. Người không giữ được bí mật gì và là tướng chết yểu.
 • Răng m àu trắng bạc: Tướng sang trọng.
 • Răng mọc lộn xộn: Tướng gian sảo.
 • Răng ngắn và ít là: Ngu dốt.

* Răng “đột biến ” là điềm bệnh tật. Ví dụ khi ốm nặng răng vàng, vàng khè, sỉn tùy bệnh lâu, mau và còn trẻ đã rụng răng, người không thọ.

Tài trợ nội dung

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!