Nhìn môi dự đoán tính cách, vận mệnh

Các tướng pháp gia xưa nay có thể dựa vào hình dạng và màu sắc, sắc khí của bờ môi trên khuôn mặt để dự đoán phần nào tính cách, vận mệnh cũng như sức khỏe, thọ yểu của một người.

Môi và sắc môi.

 • Môi khuyết hõm vào: Tính hà tiện.
 • Môi không đều nhau: Tính bất nhất, tráo trở.
 • Môi mỏng: Hay nói thừa, hớt lẻo (hay mách bảo)
 • Môi dầy cục: Tính dâm đãng phàm ăn.
 • Môi thanh đều sắc hồng: Phú, sang.
 • Môi to, thâm: Bết nhân, bất nghĩa.
 • Môi bình thường sắc xanh: Tướng yểu chết sớm.
 • Môi bình thường màu bồ quân (thâm đen) tính thâm trầm, độc ác, thù vặt.
 • Môi bình thường sắc sám ngắt: Đau khổ, tật bệnh, chết khổ.
 • Môi đều sắc tím: Giàu, có chức quyền, vui vẻ.
 • Môi đỏ chót: Tình cảm nhiều, lơ trai.
 • Môi như quả tim sắc hoa đào ướt nhuận, răng hạt lựu nhỏ tướng thông minh, hiển đạt.

Tóm lại, hai môi phải tương xứng mím lại đều, sắc hồng tươi thì giàu sang.

Tài trợ nội dung
 • Môi thừa trên, trễ dưới sắc khác thì không tốt.
 • Môi đỏ vàng nhiều lộc. Môi đỏ chót phú quý.

Trong Đông Y còn nhìn sắc môi miệng mà đoán biết bệnh và mệnh. Tất nhiên sắc môi phải là “thường biến ” tức thường thay đổi chứ không phải sắc môi “bất biến” cố hữu.

 • Miệng mở môi bợ khô, chân giật suy kiệt sắp chết trong dăm ngày.
 • Miệng môi tím ngắt: Ngộ độc, scít rét lâu ngày.
 • Miệng mở to thở ra thì ba bốn ngày qua đời.
 • Miệng gáp như cá gáp: Người sắp chết.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!