Nhìn lưỡi dự đoán vận mệnh

Các tướng pháp gia thường nhìn tướng lưỡi và màu sắc của lưỡi có thể dự đoán được một phần vận mệnh, tính cách của một người.

Lưỡi và sắc lưỡi.

 • Lưỡi to mà miệng bé: Nói năng không hoạt bát, sô” cơ hàn (đói khổ).
 • Lưỡi bé miệng to: Thì ngọa ngôn, xảo biện (nói năng hoạt bát, lưu loát nhiều lời).
 • Lưỡi ngắn, miệng lớn: Tướng lười nhác.
 • Lưỡi đầu to mỏng: Tướng gian sảo, bất chính (làm việc không đàng hoàng).
 • Lưỡi nhỏ bé: Tướng tham lợi, vô ơn bội nghĩa.
 • Lưỡi dài liếm đến đầu mũi: Tướng vua, chúa (chủ tịch, thủ tướng).
 • Lưỡi rắn (hay thập thò ở môi): Tướng giã man, độc ác, dâm ô, khó làm bạn được.
 • Lưỡi hay liếm môi là tướng đĩ thoã, đa tình.
 • Lưỡi hồng đỏ, dài to là tướng quý.
 • Đầu lưỡi có rãnh, vân: Có thể làm quan, tướng. Vân ngang lưỡi có nghề giỏi.

Tóm lại đầu lưỡi mà có vân đều rất quý. Lưỡi có thớ thịt tốt, có nốt ruồi là người siêu phàm.

Tài trợ nội dung

Lưỡi thể hiện thể trạng. Vì vậy Đông y rất quan tâm. Lương y nào khám cũng muôn xem lưỡi để qua tướng lưỡi mà rõ thêm bệnh trạng. Từ chuyên môn gọi là rêu lưỡi. Ví dụ:

 • Rêu đỏ: Tạng nhiệt, hoạt huyết.
 • Rêu vàng: Nóng nhiệt lâu ngày.
 • Rêu sạm: ốm lâu suy kiệt khí huyết.
 • Rêu trắng: Hàn trệ v.v…

Đấy là thuộc tính “thường biến” của lưỡi khác với sắc lưỡi thuộc “bất biến” thì đấy là tướng số. Ví như lưỡi đỏ như máu là tướng phúc lộc nhưng nếu lưỡi đang hồng thường mà đột biến thành màu đỏ sậm là tạng thấp nhiệt.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!