Ngũ quan trên mặt nói lên điều gì trong tướng số

5 giác quan gồm

 • Mắt
 • Mũi
 • Miệng
 • Mày
 • Tai

Quan niệm của các tướng thuật gia Trung Quốc xưa cho rằng năm giác quan là năm cơ quan của tướng mạo con người.

Tài trợ nội dung

Năm cơ quan quan trọng đó đại diện gồm:

 • Mắt: Cơ quan giám sát – Giám sát quan.
 • Mày: Cơ quan bảo vệ – Bảo thọ quan.
 • Tai: Cơ quan thu nhận thông tin – Thái thính quan.
 • Mũi: Cơ quan thẩm định – Thẩm biện quan.
 • Miệng: Cơ quan xuất nhập – Xuất nạp quan.

Tất cả khái niệm trên là theo quan điểm tướng lý, khái niệm của tướng lý.

Trong sinh lý học đương nhiên dùng thuật ngữ chuyên ngành giản đơn theo mỗi chức năng. Ví dụ: năm giác quan – năm cơ quan cảm giác.

 • Mắt gọi là thị giác là cơ quan để nhìn.
 • Tai gọi là cơ quan thính giác để nghe.
 • Mũi là cơ quan khứu giác để ngửi.
 • Miệng là cơ quan vị giác để ăn.
 • Tai là cơ quan súc xác để sờ mó.

Những thuật ngữ này, tuy cũng dùng những thuật ngữ Hán nhưng đã được Việt hóa.

Trong tướng lý, nó có thêm mày (chân mày) với các giác quan trên, bao hàm ý nghĩa hàm súc hơn nhiều. Các bộ phận được nghiên cứu sâu rộng trong tướng thuật.

Trong tướng mặt – diện tướng. Mỗi một giác quan trên được xem xét tỉ mỉ. Nó được xem là các bộ phận chủ đạo hầu như thâu tóm các thông tin cơ bản có thể dự báo về một người nào đó.

DaquyVietnam,

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!