Long lầu, Bảo điện gọi tắt là Lầu điện. Các nhà kham dư cho rằng, đỉnh núi của núi thái tổ có hình dáng nhọn được gọi là Long lầu, có hình dáng bằng phẳng gọi là bảo điện. Trong sách Tiết thiết cơ- Toàn cục nhập thức ca có viết: “Tổ long có đỉnh cao gọi là Lầu điện, thường có vân khí hiện ở đó”.

Mời bạn xem thêm: vòng tay phong thủy mệnh mộc, phật độ mạng, phật phù hộ

Tài trợ nội dung
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!